7MCOM

7mcom

Sporting KC trình bày có lẽ là nghiên cứu điển hình tốt nhất cho các câu lạc bộ muốn đạt được điều này. Đây là một nhượng quyền thương mại, như Kansas Metropolis Wizards, đã bán được khoảng 600 vé mùa mỗi mùa vào khoảng giữa những năm 2000. Doanh thu hàng hóa năm 2006 chỉ

read more